Hvad skal vi med skolen?

Problemstilling

Hvad er skolens rolle i samfundet – før, nu og i fremtiden?

Præsentation og begrundelse

Er skolen i virkeligheden blot et styringsinstrument for staten, og kan man dermed aflæse politiske, sociale, økonomiske og kulturelle interesser i den danske skolehistorie? Det umiddelbare svar er ja, men forløbet giver også svar på, hvorfor dansk skolehistorie har udviklet sig som det har, og hvordan man har sikret sig implementeringen af særlige behov eller interesser gennem love og reguleringer.

Materialet ”Hvad skal vi med skolen? – om samfund og skole før, nu og i fremtiden” ligger til grund for dette forløb. Materialet, der er en del af ”skolernes inspirationskasse” kan lånes på landets CFU´er.

I lærervejledningen foreslås en række oplagte temaer, der kan arbejdes med. I dette forløb er der lagt vægt på ”Skolens opgave for samfundet og eleverne”.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
• Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag

Materialer