Hekse i fortid og nutid

Problemstilling

Er hekse kun noget, der fandtes i gamle dage?

Præsentation og begrundelse

At tro på hekse er noget de fleste af os i dag griner lidt af. Vi tillægger hekse og trolde og afstraffelser af dem til en fjern fortid, som vi i Danmark forbinder med renæssancen og Christian 4. Den slags tro og overtro, som blev dyrket på det tidspunkt, har vi lagt bag os i dagens Danmark, men andre steder i verden eksisterer denne tro stadig og forårsager store personlige tragedier.

Forløbet, der er tværfagligt i kristendomskundskab og historie, giver eleverne et indblik i troen og overtroen i renæssancen med fokus på hekse og hekseafbrændinger, mens der i kristendom arbejdes med tro og overtro. Eleverne skal forholde sig til, hvorfor heksetroen stadig eksisterer i lande som Nigeria og give både historiske og kristendomsfaglige begrundelser herfor.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan begrunde principper for inddeling af historien
• Eleven har viden om principper for inddeling af historien

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
LIVSFILOSOFI OG ETIK
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
• Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger
• Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger

• Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen
• Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen

Materialer

 • Jul Rasmussen, Stine: Renæssancen, historiefaget.dk, 2016 (kræver login), http://www.clioonline.dk/historiefaget/mellemtrin/emner/tidsperioder/renaessancen/renaessancen/
 • Herping Ellegaard, Louise: ”Tro og religion”, historiefaget.dk, 2016 (kræver login), http://www.clioonline.dk/historiefaget/mellemtrin/index.php?id=41&L=0
 • Nielsen, Niels Peter: Reformationen, Historiefaget.dk, 2016 (kræver login), http://www.clioonline.dk/historiefaget/mellemtrin/emner/historiske-temaer/historiekanon/reformationen/
 • Frilandsmuseet/Nationalmuseet: Tro, overtro og folketro, http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/frilandsmuseet/pdf-filer/Undervisningsmateriale_-_tro_og_overtro.pdf
 • Vesterskov Johansen, Jens Christian: ”Hekse”, historiefaget.dk, 2014, http://www.historiefaget.dk/let/temaer/koen-i-historien/hekse/
 • Thomsen, Liv (Vært og tilrettelægger): Maren Splids. De satans kvinder (4:6), DR.DK/Skole, 2007, sendt på DRK i 2016, http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:53f70355a11f9d10846586cd
 • Herping Ellegaard, Louise: Christian 4, historiefaget.dk, 2015, http://www.historiefaget.dk/let/personer/a-b-c/christian-4/
 • Bjerregaard, Morten: Overtro koster "heksebørn" livet i Nigeria, DR.DK/Nyheder, 2016, http://www.dr.dk/nyheder/udland/overtro-koster-hekseboern-livet-i-nigeria
 • Villarreal-Willumsen, Katrine: Danske Anja redder heksebørn: nu har jeg råbt verden op, DR.DK/Nyheder, 2016, http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-danske-anja-redder-hekseboern-nu-har-jeg-raabt-verden-op
 • Wigh-Poulsen, Henrik: Skræmmende tv-program om heksebørn i Nigeria, Kristeligt Dagblad, 19. august 2010, http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/skr%C3%A6mmende-tv-program-om-hekseb%C3%B8rn-i-afrika
 • Andersen, Tanja: Christian 4 og heksene, 2016 (vedlagt som bilag 1). Artiklen skrevet med inspiration fra faktalink/hekse og wiki/heksejagt i Danmark; http://www.faktalink.dk/titelliste/heks/hekshele, https://da.wikipedia.org/wiki/Heks#Heksejagt_i_Danmark
 • Andersen, Tanja: Walk and Talk: Heksebørn, 2016 (vedlagt som bilag 2)