Historiefaget under forandring

Undervisningsministeriet udarbejder skolefagenes styredokumenter. I de senere år er de omtalt som læreplaner. Læreplanerne udtrykker, hvad der fra regeringen og et flertal i folketinget ses som fagenes opgave, både hvorfor faget er på skemaet, hvad der skal undervises i samt nogle overordnede retningslinjer for, hvordan undervisningen skal foregå.

I samspil med den samfundsmæssige udvikling er læreplaner for skolefaget historie ændret markant siden år 1900. Med brug af Klafkis kategoriale dannelsesmodel karakteriseres og beskrives væsentlige læreplansændringer i de sidste ca. 125 år.

Klik her for at se alle læringsvideoer