Arbejderbevægelsen

Problemstilling

Kan emnet ”Arbejderbevægelsen” bruges eksemplarisk til at forberede eleverne på prøven i historie og samfundsfag?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. www.projektm.dk.

Præsentation og begrundelse

Forløbet ”Arbejderbevægelsen” er et tværfagligt forløb i historie og samfundsfag og tager sit udgangspunkt i kortfilmen ”Slaget på Fælleden”. Som problemstillingen indikerer, er forløbets primære formål at give eleverne erfaring med prøveformen i historie og samfundsfag. Arbejderbevægelsen er brugt som indholdsside, fordi det er et emne, der inddrager begge fag. Man kunne naturligvis også have valgt andre oplagte emner som ”Grundloven” og ”Maastricht”.

Der lægges i forløbet op til, at eleverne arbejder projektorienteret, og i en form, som ligner den, hvorunder prøverne i historie og samfundsfag foregår. Eleverne ser filmen ”Plads til os alle” og arbejder derefter tematisk med dele af udsendelsen. Forløbet strækker sig over 4-5 ugers undervisning, såfremt der inddrages 2 ugentlige lektioner i henholdsvis historie og samfundsfag.

Det er vigtigt, at eleverne i løbet af særligt 8. og 9. klasse tilegner sig færdigheder, der sætter dem i stand til at gå til prøve i fagene. Det drejer sig særligt om, at de skal have færdigheder i at formulere problemstillinger, finde relevante kilder og udvælge og inddrage relevant viden. Dette forløb er tænkt som en øvelse heri.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger
• Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger
• Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur


SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer
• Eleven har viden om demokrati og andre styreformer
• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
• Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger

SAMFUNDSFAGLIG METODE
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

• Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
• Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
• Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster
• Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur
• Eleven kan finde relevante kilder
• Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

Materialer