Danmark i 1970’erne

Problemstilling

Hvordan var det at være barn, før der var computere, Ipads og smartphones?

Præsentation og begrundelse

1970’erne var en tid med økonomisk krise, voksende udenlandsgæld og høj arbejdsløshed, men også med store forandringer. Det var parcelhusbyggeriets storhedstid, og samtidig var der opbrud i familiemønstrene. Nogle flyttede i kollektiver og oprettede storfamilier. Det var kvindebevægelsernes storhedstid, og der kom der mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Gæstearbejderne, der var kommet i slutningen af 1960’erne, da danske virksomheder manglede arbejdskraft, blev her og deres familier fik lov til at flytte til Danmark. I skolen fik eleverne medbestemmelse. Der var gruppearbejde og emneuger, og eleverne sagde du til og var på fornavn med lærerne.

Forløbet styrker elevernes forståelse af sammenhænge mellem den store historie og den lille historie. Det lægger op til at eleverne er historieskabende ved at de opnår indsigt i og formidler deres viden om hverdagslivet i deres nærområde i 1970’erne.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Jens Aage Poulsen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder

• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer