Frihed, lighed og broderskab

Problemstilling

Hvordan og hvorfor opstår liberalismen?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Eleverne skal i historie og samfundsfag arbejde med liberalismen som ideologi og styreform. I historie er der fokus på liberalismens historie, mens der i samfundsfag er fokus på liberalisme som både ideologi og styreform.
Liberalisme er et vigtigt begreb for eleverne at forstå, særligt fordi det i dag bruges i mangeartede sammenhænge med meget forskellige meninger. Man kan stemme liberalt, man kan have et liberalt samfund og man kan have en liberal tankegang. Uanset hvordan liberalisme udfolder sig i vores hverdagsliv eller politiske liv er det dog frihedsbegrebet, der særligt knytter sig til liberalismen.
I eleverne hverdagsliv er frihedsbegrebet så naturligt, at det kan virke som om, at det altid har været en del af menneskets liv, og derfor er det vigtigt at eleverne arbejder med, hvordan liberalismen opstod, og hvordan liberalismen i dag er en del af det danske samfund. Med det i mente skal eleverne til sidst reflektere over, hvilke konsekvenser det vil få for vores liv og samfund, hvis mennesket opsagde samfundspagten.

Forløbet anvendes i sammenhæng med kanonpunkterne ”Stormen på Bastillen” og ”Københavns bombardement” og vedrører dermed Den Franske revolution, der netop var et udslag af en øget politisk bevidsthed hos borgerstanden i Frankrig, der følte sig inspireret af de liberale strømninger i tiden.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer
• Eleven har viden om demokrati og andre styreformer
• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
• Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger

ØKONOMI
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

• Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer
• Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien

Materialer