Hekse i fortid og nutid

Problemstilling

Er hekse kun noget, der fandtes i gamle dage?

Præsentation og begrundelse

At tro på hekse er noget de fleste af os i dag griner lidt af. Vi tillægger hekse og trolde og afstraffelser af dem til en fjern fortid, som vi i Danmark forbinder med renæssancen og Christian 4. Den slags tro og overtro, som blev dyrket på det tidspunkt, har vi lagt bag os i dagens Danmark, men andre steder i verden eksisterer denne tro stadig og forårsager store personlige tragedier.

Forløbet, der er tværfagligt i kristendomskundskab og historie, giver eleverne et indblik i troen og overtroen i renæssancen med fokus på hekse og hekseafbrændinger, mens der i kristendom arbejdes med tro og overtro. Eleverne skal forholde sig til, hvorfor heksetroen stadig eksisterer i lande som Nigeria og give både historiske og kristendomsfaglige begrundelser herfor.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan begrunde principper for inddeling af historien
• Eleven har viden om principper for inddeling af historien

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
LIVSFILOSOFI OG ETIK
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
• Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger
• Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger

• Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen
• Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen

Materialer

Kommentarer
 1. 13. august 2020 skrev Jeppe Zaar:

  Ærgerligt at der linkes til betalingssider!

 2. 21. september 2020 skrev Laura Ladefoged:

  Linket til Natmus med tro og overtro virker ikke.

  Mvh. Laura

 3. 2. november 2020 skrev Linnea:

  Fuck skole

  • 27. januar 2021 skrev Linneas Søster:

   enig søs

 4. 27. januar 2021 skrev dolob:

  jlgjvncamxd

 5. 13. august 2021 skrev Elionora Hammerstoft:

  Det er problem med mange af artiklerne, når ikke alle skoler har adgang til Clio!!
  Det har jeg fx ikke.