Korstog og hellige krigere!

Problemstilling

Hvorfor går nogle mennesker i krig og dør for deres religion?

Præsentation og begrundelse

Vi lever i en tid med frygt for terror, radikalisering og kultursammenstød. ”Skurken” i en dansk kontekst er ofte religionen islam. Når man blot følger overfladisk med i den danske debat, får man indtryk af, at muslimer har fanatisme og ekstremisme med i deres DNA.

For eleverne i målgruppen vil følgende spørgsmål derfor også ofte presse sig på. Hvad får mennesker til at slå ihjel og dø for deres religion? Hvordan kan hele samfund være styret af religiøse dogmer? Skal jeg være bange for islam og muslimer?

Dette forløbs sigte er at styrke elevernes forståelse og tolerance over for andre kulturer. Ovenstående spørgsmål vil derfor blive perspektiveret til egen kristen historie, og dermed lægge op til en mere nuanceret samtale om disse aktuelle spørgsmål.

Udgangspunktet i forløbet er de hellige korstog i middelalderen, hvor religionerne kristendom og islam for alvor kom i konflikt.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkningen af fortiden
• Eleven kan identificere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger
• Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
• Eleven har viden om kildekritiske begreber

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie
• Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelse
• Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkning og nutidsforståelse

Materialer

  • Hansen, Rikke Marie Cock: Tempelridderne, De store fagbøger, Gyldendal 2012 – forkortes RH.
  • Byrjalsen, Inger: Middelalderen, De store fagbøger, Gyldendal 2011 – forkortes IB
  • Hatt, Christine: Korstogene – kristne i krig, Flachs 1999 – forkortes CH
  • Jensen, Kurt Villads: Korstogene og korstog og kristendom, Religionsfaget.dk Clio Online - forkortes RF
  • Jensen, Kurt Villads: Korstogene, Historiefaget.dk Clio Online – forkortes HF
  • Film: Arn 2, DR1 21/03 2010 (kan findes på CFU TV: Søg ”Arn” under Film & TV, og vælg nr. 2)
  • Film: Arn 3, DR1 28/03 2010 (kan findes på CFU TV: Søg ”Arn” under Film & TV, og vælg nr. 3)
  • Film: Troens ansigter 2 - udsagn om islam, DR2 18/03 2002 (kan findes på CFU TV: Søg ”troens ansigter udsagn om islam”)
  • Film: Troens ansigter 3 – kristne og muslimer i samtale, DR2 25/03 2002 (kan findes på CFU TV: Søg ”troens ansigter kristne og muslimer”)