Politiske ideologier

Problemstilling

Hvad er politiske ideologier, og hvilken betydning har de haft historisk og samfundsmæssigt?

Præsentation og begrundelse

Politiske ideologier kan være et tungt emne for eleverne at arbejde med. Dette gælder både i fagene historie og samfundsfag. Ikke desto mindre er det vigtigt, at eleverne kan kende forskel på de grundlæggende ideologier, som forskellige samfund både før og nu bygger på. Dette forhold bliver naturligvis særlig relevant, når der arbejdes med 1. og 2. verdenskrig eller nutidige folketingsvalg og de politiske partier i Danmark.

Dette korte undervisningsforløb har til formål at give eleverne viden om politiske ideologier netop i dette krydsfelt mellem de to fag. Her mødes fortiden så at sige med nutiden. Endelig udfordres eleverne også i egen stillingtagen til ideologierne.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt


INDEN FOR FAGET SAMFUNDSFAG:
POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
• Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger

Materialer

  • Buttenschøn m.fl., Claus. Ind i historien 3. Forlaget Gad & Grafisk 1994 (ISBN 87-22-00134-4). Her er kapitel 4 (Diktatorernes årtier) side 69 – 95 brugt. Forkortes CB
  • Poulsen, Jens Aage. Det historiske overblik. Gyldendal 2007 (ISBN 978-87-02-05665-5). Her er kapitel 16 (To verdenskrige og en halvleg 1914-45) brugt. Forkortes JAP
  • Wex m.fl., Ane Bonnesen. Projekt Samfundsfag. Gyldendal 2007 (ISBN 978-87-00-46048-5). Her er kapitel 4 side 58 – 62 brugt. Forkortes AW
  • Fenger-Grøndahl, Malene. Højreekstremisme og nynazisme/ Faktalink. Forkortes MF http://www.faktalink.dk/titelliste/hoejreekstremisme-og-nynazisme/hele-faktalinket-om-hoejreekstremisme
  • Internetportal: Clio-Online: Historiefaget.dk . Her er abonnement påkrævet. Forkortes HF
  • Internetportal: Clio-Online: Samfundsfaget.dk. Her er abonnement påkrævet. Forkortes SF