Mit historiske hjem

Problemstilling

Er der også historie hjemme hos mig?

Præsentation og begrundelse

Historisk bevidsthed handler både om at forstå, at man er historieskabt og historieskabende, men det handler bestemt også om at nå til erkendelse af, at der findes store og små og nære historier. I dette forløb skal eleverne arbejde med netop denne forståelse.
Eleverne skal konstruere en historisk fortælling på baggrund af en genstand fra deres hjem. Genstanden bruges som afsæt for at lave en billedcollage (med brug af fx en Padlet), der både indeholder en historisk fortælling ud fra genstanden og en perspektivering til begivenheder fra den store historie, der har en eller anden form for forbindelse til genstanden.

Eleverne laver en disposition, der opbygges som en brainstorm, hvor deres genstand er i centrum. Herfra kommer de med forslag til emner, der relaterer sig til genstanden. Fx kan en elev havde medbragt mors kassebukser med fra de 70´erne. De kan være udgangspunkt for at undersøge noget om hippierne, om hvorfra Jeans kommer, hvem der oprindeligt brugte dem, hvorfor vi kalder den cowboybukser, hvilke modefænomener der ellers prægede 70´erne, og hvordan ungdommen gennem tiden ellers har klædt sig. Der er med andre ord ikke grænser for, hvor eleverne kan få deres fortælling hen. De mange fortællinger skal blot have en relevans i forhold til genstanden.

I forløbet skal eleverne tage genstande eller billeder af genstande, som de mener der kan fortælle en historie om fortiden. Det kan være bryllupsbilleder, antikke genstande, en gave fra en afdød bedstefar, en bamse, man fik, da man blev født eller noget helt andet.
Eleverne kan også lade deres forældre tale om genstanden: Hvad er det? Hvorfor har vi den her i vores hjem? Hvilke personer knytter sig til genstanden? Knytter der sig en særlig god/sjov/tragiske historie til genstanden. Det er en fordel, hvis hver elev medbringer 2-3 genstande. Så kan de i samråd med læreren eller efter fremlæggelsen for andre elever vælge den genstand ud, som egner sig bedst.

Forud for selve forløbet skal eleverne præsenteres for forløbet og have forklaret, hvad der menes med ”en historisk genstand”. Læreren kan også som inspiration selv medbringe genstande. Af hensyn til planen er det vigtigt, at dette er på plads inden forløbet, således at man i første modul kan komme i gang med forløbet.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien

Materialer