Myter og historiebrug

Problemstilling

Hvad skal vi med myter?

Præsentation og begrundelse

Hver dag bruger vi historie i vores liv. De fleste kender det fra, at vi bruger vores erfaringer fra fortiden til at træffe valg i nutiden og måske endda gøre os overvejelser om fremtiden. Man kunne kalde denne form for historiebrug for individets personlige historiebrug. Historiebrug i faget historie kendetegnes dog ved, at eleverne arbejder med, hvordan den fælles historie bruges og misbruges til at fremme bestemte mål.

I forløbet her tages der udgangspunkt i, hvordan vi bruger myter til at fremme mål, fx i salgsøjemed og til at fremme en bestemt national identitet. Eleverne skal først introduceres til, hvad myter er, hvordan og hvornår de opstår. Herefter arbejder de med historiebrug gennem aktivitet og inddragelse fra deres hverdagsliv. Sidst i forløbet arbejder eleverne med ”dansk kultur”, som de afslutter med at producere et produkt.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

• Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser
• Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser
• Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie
• Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie

Materialer