Opdagelsesrejsende i historien

Problemstilling

Hvorfor rejser folk til ukendte dele af verden?

Præsentation og begrundelse

I dette forløb skal eleverne arbejde med opdagelsesrejser fra de første jægere og samlere til Andreas Mogensens tur ud i rummet. De vil blive præsenteret for tekststykker, filmklip samt refleksionsopgaver, som alle viser, hvordan man gennem tiden, har haft lyst til at udforske og opdage ukendte dele af verden.

Forløbet rundes af ved at eleverne fremstiller en Prezi, en PowerPoint eller en tegneserie, hvor eleverne selv har udvalgt en opdagelsesrejse, de præsenterer for hinanden.

Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
• Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie
• Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber
• Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
• Eleven har viden om kildekritiske begreber
• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

Materialer