Seje gutter i historiekanonen

Problemstilling

Hvornår bliver man en sej gut i kanonen?

Præsentation og begrundelse

Eleverne skal i løbet af den tid, de har historie på skemaet, arbejde med 29 kanonpunkter. Forløbet her omhandler fem kanonpunkter: Tutankhamon, Kejser Augustus, Absalon, Columbus og Chr. 4. De har det til fælles, at de omhandler nogle mænd, der er tillagt så stor betydning, at de har fået plads i historiekanonen. En del af forløbet handler om at finde bud på, hvorfor netop disse fem mænd er af så stor betydning, at de har fået en helt særlig plads i den danske historieundervisning.

Eleverne skal i forløbet finde oplysninger om mændene og deres bedrifter og reflektere over, hvilken betydning de har for i dag. Heri ligger der med andre ord et ønske om en taksonomi, der strækker sig fra det redegørende til det analyserende og det vurderende. Eleverne arbejder med kompetenceområderne "Kronologi og sammenhæng" og "Historiebrug" i form af en storyjumper, hvor den ene af de 5 mænd præsenteres for de andre i klassen.

Storyjumper er et web 2.0 program, hvor eleverne kan udarbejde en E-bog. Den er opbygget sådan, at eleverne arbejder med et opslag, dvs. to sider ad gangen. Dette giver god mulighed for at udarbejde bogen som en billedbog, hvor der på hvert opslag er en billedside og en tekstside. Har man ikke mulighed for at arbejde med Storyjumper, der dog er gratis, eller foretrækker man et andet program, står det den enkelte lærer frit for. I denne beskrivelse henvises der dog til Storyjumperen. Andre muligheder kunne være Media-book, der bruges på Ipad, eller Prezi - begge er en del af Skoletube-pakken.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historie

Materialer

  • Clio Online: www.historiefaget.dk. Her findes en del materialer om historiekanonen. Det anbefales, at læreren forud for forløbet laver en bogkasse med relevante materialer til eleverne.
  • Spillet 'Hvem er hvem?'. Materiale og lærervejledning er vedlagt som bilag 1 til lektionsplanen.