Højdepunkt 2: 1232 – Hertugdømmet opstår

Quizopgaver til De unges sønderjyske historiekanon